Με αφορμή επίκαιρη ερώτηση που υποβλήθηκε πρόσφατα σχετικά με την «Χρηματοδότηση του έργου “Παράκαμψη Χαλκίδας”», ο Βουλευτής Ευβοίας Θανάσης Ζεμπίλης επισημαίνει ότι το ανωτέρω έργο, όπως εξαρχής προγραμματιζόταν, πρόκειται να ενταχθεί στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα- Οδικοί Άξονες Λιμάνια Αστικές Αναπλάσεις 2021-2027». Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι δεν διερευνώνται παράλληλα και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, προκειμένου να απελευθερωθούν πόροι από το Ε.Π. Στο πλαίσιο αυτό, το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών είχε προτείνει εναλλακτικά την ένταξη της παράκαμψης Χαλκίδας και στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο όμως διαθέτει περιορισμένους πόρους για οδικά έργα. Ωστόσο, παραμένει ως κύρια στόχευση για την χρηματοδότηση του έργου το ΕΠ-ΟΑΛΑΑ 2021-2027 (ΕΣΠΑ), η ένταξη στο οποίο προϋποθέτει μελέτη ανάλυσης κόστους οφέλους και έγκριση από τους τεχνικούς συμβούλους της ΕΕ.

Στην κατεύθυνση αυτή το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Τεχνικό Σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) JASPERS, προκειμένου να ελεγχθεί η μελέτη βιωσιμότητας του έργου της Παράκαμψης Χαλκίδας και Ψαχνών, ώστε να εξασφαλιστεί η ένταξή του στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα. Στο πλαίσιο αυτό, ήδη διενεργήθηκαν κυκλοφοριακές μετρήσεις τόσο στο τμήμα Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας – Νέα Λάμψακος όσο και σε αυτό της Παράκαμψης Ψαχνών.

Αναφορικά με την μελέτη ανάλυσης κόστους οφέλους (ΑΚΟ), η κύρια ένσταση του Τεχνικού Συμβούλου JASPERS αφορά την τετράιχνη διατομή του τμήματος της Παράκαμψης Χαλκίδας, ως προς το οποίο προχωρά ανασχεδιασμός. Στην άρση των εμποδίων θα συμβάλει, επίσης , το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και του Δήμου Χαλκίδας για κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στον υφιστάμενο δρόμο, κάτι που αποτελεί βασική προϋπόθεση για να κριθεί βιώσιμο το έργο της Παράκαμψης Χαλκίδας. Συνεπώς, με τις διορθωτικές κινήσεις και παρεμβάσεις του αρμόδιου Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών αναμένεται σύντομα το έργο να πάρει το πράσινο φως, ώστε να κριθεί βιώσιμο από τον Τεχνικό Σύμβουλο της Κομισιόν (JASPERS) και να εξασφαλιστεί η πλήρης χρηματοδότησή του.

Δεν χωρά αμφιβολία ότι για πρώτη φορά γίνεται μία συστηματική και εργώδης προσπάθεια για την δρομολόγηση του έργου. Προς αυτήν την κατεύθυνση, ολοκληρώθηκε η εκτίμηση αξίας των απαλλοτριούμενων ακινήτων και των επικειμένων τους για το κυρίως τμήμα της παράκαμψης Χαλκίδας και προχωρά η απαλλοτρίωση των υπολοίπων εκτάσεων. Επιπλέον, έχουν εγκριθεί όλες οι σχετικές μελέτες Κτηματολογίου, ενώ παράλληλα προχωρούν και οι αντίστοιχες διαδικασίες για την παράκαμψη Ψαχνών.

Τέλος, το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών προχωρά στην πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου που θα βοηθήσει στην προετοιμασία και διεξαγωγή του μεγάλου αυτού έργου. Συγκεκριμένα, για την ολοκλήρωση της προετοιμασίας του έργου και τη δημοπράτηση αυτού είναι αναγκαία η εκπόνηση συμπληρωματικών μελετών που περιλαμβάνουν: α) την εκτέλεση αναγκαίων συμπληρωματικών γεωτεχνικών ερευνών β) την εκπόνηση των αναγκαίων συμπληρωματικών μελετών (στατικών, γεωτεχνικών, τοπογραφικών, συγκοινωνιακών και υδραυλικών), καθώς και γ) την σύνταξη- ολοκλήρωση των Τευχών Δημοπράτησης, συμπεριλαμβάνοντας και το τμήμα: «Σύνδεση Βόρειας-Νότιας Εύβοιας».

«Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι η διαδικασία προετοιμασίας για την δημοπράτηση κινείται προς την σωστή κατεύθυνση και σύντομα ένα έργο πνοής για την Εύβοια θα πάρει σάρκα και οστά», τονίζει ο κ. Ζεμπίλης.

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr