Αγαπητές/τοί συνάδελφοι και συνεργάτες, αγαπητοί γονείς και μαθητές,

Με ιδιαίτερη τιμή και συναίσθηση ευθύνης αναλαμβάνω τα καθήκοντα που η πολιτεία μου ανέθεσε, ως Δ/ντης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών στο χώρο της παιδείας. Συναίσθηση ευθύνης για την αντιμετώπιση των πολλών και διαφορετικών δημιουργικών προκλήσεων για την αναβάθμιση και τη βελτίωση της σχολικής καθημερινότητας των μαθητών και των εκπαιδευτικών της.

Βασικές αρχές στην άσκηση των καθηκόντων μου θα είναι η εφαρμογή των νόμων της πολιτείας, με αίσθημα δικαίου, η ευαισθησία στις ανθρώπινες ανάγκες, η τήρηση των κανόνων χρηστής διοίκησης, η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς,
και όλους τους φορείς της κοινωνίας που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία με στόχο την καλύτερη προσφερόμενη εκπαίδευση στα παιδιά μας.

Επιδίωξη μου θα είναι ένα σχολείο σύγχρονο, συνεργατικό και καινοτόμο που δίνει κίνητρα μάθησης στους μαθητές, προάγει τις δυνατότητές τους, καλλιεργεί ολόπλευρα την προσωπικότητά τους, αναπτύσσει ισόρροπα το νοητικό, συναισθηματικό και κοινωνικό τους επίπεδο και μεριμνά για την ασφάλεια τους. Το σχολείο αυτό βασίζεται σε έναν κόσμο που υποστηρίζει το διάλογο των πολιτισμών, σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αμοιβαία κατανόηση και την αποδοχή της διαφορετικότητας, προωθεί την ειρηνική συνύπαρξη και την κοινωνική συνοχή, την πλήρη συμμετοχή των μαθητριών και μαθητών στην κοινωνική ζωή, ώστε να είναι σε θέση να ζήσουν δημιουργικά στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον του παρόντος και του μέλλοντος.

Σας καλώ λοιπόν όλους όσοι εμπλεκόμαστε στην εκπαιδευτική διαδικασία να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να εργαστούμε αρμονικά, με επαγγελματισμό, συνέπεια, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα ώστε να προσφέρουμε στα παιδιά
μας την παιδεία με τις αξίες που αυτή καλλιεργεί, το ήθος, τις αρχές και τις προοπτικές που τους αξίζουν, καλλιεργώντας τη συνοχή που αρμόζει στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Με εκτίμηση
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π. Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ Κ. ΔΑΣΚΟΣ

Πηγή: eviaportal.gr