Η Δημοτική Οργάνωση του ΠΑΣΟΚ στον δήμο Χαλκιδέων παρουσιάζει το πλαίσιο προγραμματικών κατευθύνσεων της, για μια προοδευτική δημοτική πολιτική.

Στην βάση του Κινήματος συναντιόμαστε με πολίτες που βιώνουν καθημερινά τα προβλήματα της πόλης, που ζουν και εργάζονται σε αυτήν, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαμόρφωση ενός προγράμματος δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, για τη δημιουργίας μίας αξιοβίωτης πόλης, για την Αλλαγή της μακροχρόνιας μίζερης, εσωστρεφούς και άκρως συντηρητικής διαχείρισης των δημοτικών ζητημάτων.

Στο ερώτημα: τι δουλειά έχει ένα κόμμα στην Αυτοδιοίκηση; η απάντηση είναι απλή. Τα κόμματα ως θεσμοί πολιτικής συμμετοχής και διαμεσολάβησης οφείλουν να είναι παρόντα όπου διαμορφώνονται και ασκούνται οι δημόσιες πολιτικές και οφείλουν να προτείνουν προγράμματα και λύσεις σύμφωνα με τον πολιτικό τους προσανατολισμό.

Το παρακάτω πλαίσιο θέσεων απευθύνεται στους πολίτες και όχι σε δημοτικές παρατάξεις ή συνδυασμούς.

Η Δ.Ο. του ΠΑΣΟΚ του Δήμου Χαλκιδέων δεσμεύεται ότι θα αγωνιστεί για την επικράτηση και την υλοποίηση των παρακάτω προγραμματικών κατευθύνσεων.

1.Βιώσιμη κινητικότητα στις Πόλεις, Χαλκίδα, Βασιλικό, N. Αρτάκη, Δροσιά. Προσπελασιμότητα, προσβασιμότητα, στάθμευση, κίνηση πεζών, αστική συγκοινωνία

Η πόλεις του Δήμου Χαλκιδέων, η κάθε μία στο μέτρο του μεγέθους της, έχουν τεράστια προβλήματα διαχείρισης της κινητικότητας, οχημάτων, πεζών και μεταφορικών δικτύων. Οι λύσεις πρέπει να έχουν κοινή συνισταμένη την βιώσιμη κινητικότητα, δηλαδή να εγγυώνται την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και την γρήγορη προσβασιμότητα μέσα στις πόλεις και μεταξύ των πόλεων με κατοχύρωση των δικαιωμάτων των πεζών. Ειδικά στην Χαλκίδα η βιώσιμη κινητικότητα συνδέεται με ριζοσπαστικές παρεμβάσεις στον τομέα των υποδομών.

2. Λειτουργική και Ασφαλής Πόλη- Υποδομές, Ασφάλεια, Υποδομών, Πολιτική Προστασία.

Οι αστικές υποδομές, οι δρόμοι, τα πεζοδρόμια, οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι πρέπει να διασφαλίζουν την ποιότητα των υλικών, την ασφάλεια κατά την χρήση τους, να σχεδιάζονται και να λειτουργούν με γνώμονα την εξυπηρέτηση του χρήστη, κάτοικου ή επισκέπτη. Η ασφαλής πόλη πρέπει να προνοεί και να έχει σχέδιο αντιμετώπισης των εκτάκτων καταστάσεων που λόγω της κλιματικής αλλαγής αναμένεται να πολλαπλασιαστούν. Η Πολιτική Προστασία, πρωτίστως ως πρόληψη πρέπει να είναι στο επίκεντρο της Δημοτικής Αρχής.
Το παράδειγμα της παραπομπής στις καλένδες των αναγκαίων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην πολύπαθη Δημοτική Ενότητα Ληλαντίων με ευθύνη της Κυβέρνησης, της Περιφέρειας και του Δήμου είναι παράδειγμα προς αποφυγή και τάχιστα πρέπει να αποτελέσει ανάμνηση κακού παρελθόντος. Γιαυτό θέλουμε έναν Άλλο Δήμο, με προτεραιότητα στην ασφάλεια των υποδομών και στην πραγματική αποτελεσματική πολιτική προστασία.

3. Κοινωνική συνοχή — κοινωνική φροντίδα- Κοινωνικές Δομές, κοινωνική κατοικία, καταπολέμηση φτώχιας.

Η κοινωνική φροντίδα, η ανάπτυξη των κοινωνικών δομών σε όλο το φάσμα των κοινωνικών αναγκών και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού είναι ο πρωταρχικός προορισμός της Δημοτικής Πολιτικής. Από πάρεργο και φιλανθρωπία, να γίνει ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής συνοχής, γιατί μόνο η οργανωμένη κοινωνική μέριμνα για τις ευάλωτες ομάδες, για τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και την οικογένεια, η εξασφάλιση της κοινωνικής κατοικίας για όσους έχουν ανάγκη αλλά και των όρων υγιούς και ασφαλούς κατοικίας, η παρέμβαση προς όφελος των εργαζομένων στους χώρους εργασίας, όλα αυτά συγκροτούν την συνοχή της τοπικής κοινωνίας η οποία αποτελεί προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη του Δήμου Χαλκιδέων.

4. Πράσινη Πόλη: Διαχείριση Απορριμμάτων, ενεργειακή δημοκρατία, Αστικό και περιαστικό πράσινο κ.α.

Πράσινη είναι η Πόλη που αλλάζει την στάση της απέναντι στα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής και από θεατής γίνεται πρωταγωνιστής προβλέποντας και εν συνεχεία εφαρμόζοντας λύσεις που διασφαλίζουν την μείωση των αποβλήτων, την οικονομική και αποτελεσματική διαχείρισή τους, την προώθηση στους πολίτες συμπεριφορών συμμετοχής στην υλοποίηση των πολιτικών αυτών. Πράσινη είναι η Πόλη που εξοικονομεί ενέργεια αλλά και συμμετέχει άμεσα στην παραγωγή της προς όφελος των πολιτών αλλά και του Δήμου, είναι η πόλη που κάνει πράξη την Ενεργειακή Δημοκρατία και κατορθώνει να εξαλείψει την ενεργειακή φτώχια.

5. Χωροταξία-Πολεοδομία, «Τράπεζα» κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων, Σχέδιο διαχείρισης δημοτικής ακίνητης περιουσίας. Διεκδίκηση και ανάληψη της αρμοδιότητας επί του παραλιακού μετώπου της Χαλκίδας.

Ο Δήμος Χαλκιδέων εξακολουθεί να παραμένει θεατής ή αργοπορημένος διαχειριστής στα ζητήματα της οργάνωσης και της λειτουργίας του Χώρου. Διαθέτει εκτός του αστικού ιστού μεγάλη ακίνητη περιουσία για την οποία οφείλει να έχει μακροχρόνιο πρόγραμμα διαχείρισης και ανάπτυξης. Η Πόλη πρέπει να προνοεί για τις ανάγκες του μέλλοντος της και να εξασφαλίζει κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους για τις επόμενες δεκαετίες. Η Χαλκίδα πρέπει να πάψει να είναι θεατής και να ανέχεται την αφαίρεση της αρμοδιότητας επί του παραλιακού μετώπου, του πλέον ζωτικού της χώρου, από την ευθύνη και την εξουσία του Δήμου. Τα χρονίζοντα προβλήματα της οργάνωσης και ρύθμισης της παραλιακής της ζώνης αλλά και των νεότερων συνοικιών της τείνουν να εξελιχθούν σε τροχοπέδη για την ανάπτυξη της Πόλης εάν δεν αντιμετωπιστούν άμεσα με κριτήριο την βιωσιμότητα, την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και την λειτουργική και ασφαλή διαβίωση των κατοίκων σε αυτές.

6. Πολιτισμός: Προστασία ανάδειξη πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομίας. Παραγωγή Πολιτισμού, δίκτυα πολιτιστικών παρεμβάσεων

Ο Πολιτισμός και η Χαλκίδα διαρκώς απομακρύνονται ενώ η σχέση πρέπει να είναι άμεση και άρρηκτη. Η ιστορική και πολιτιστική κληρονομία της Χαλκίδας αλλά και των άλλων Πόλεων του Δήμου είναι ταυτόχρονα αναπτυξιακός πλούτος αλλά και κρίκος της κοινωνικής συνοχής γιατί συνδέει την σημερινή τοπική κοινωνία με τις ρίζες της. Η προστασία, ανάδειξη και προβολή της ιστορικής, αρχιτεκτονικής και πολιτικής κληρονομίας είναι ένας τεράστιος πόρος και όχημα για την εξωστρέφεια του Δήμου. Όταν στο παρελθόν το προσπάθησε είχε κέρδος αλλά δεν είχε συνέχεια. Η Συνεχής, Οργανωμένη και Έξυπνη πλέον με την χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομίας είναι όρος εξωστρεφούς ανάπτυξης.

Ο Πολιτισμός όμως δεν είναι μόνο παρελθόν. Είναι κυρίως παρόν και μέλλον. Η Πόλη του Σκαλκώτα, του Σκαρίμπα, του Μυταρά δεν μπορεί να μένει αδρανής. Η παραγωγή πολιτισμού είναι το μεγάλο στοίχημα της Χαλκίδας. Η ανάπτυξη δομών σε όλες τις εκφάνσεις της πολιτιστικής δημιουργίας, η ενθάρρυνση των ανθρώπων του Πολιτισμού να δράσουν στην Πόλη και για την Πόλη, η δημιουργία πολιτιστικής παιδείας, η διεύρυνση και ανάδειξη πρωτοβουλιών που φυτοζωούν όπως το DOC Festival κ.α. είναι ο δρόμος που πρέπει να χαραχθεί με την φροντίδα του Δήμου και την συμμετοχή όλων των δημιουργών πολιτισμού.

7. Στήριξη στην τοπική οικονομία: Τουρισμός, εμπόριο, θέσεις εργασίας, κοινωνική οικονομία, συνεργασία με τους φορείς της επιχειρηματικότητας.

Οι Δήμοι που παραμένουν θεατές στην οικονομική ζωή της πόλης τους ή την περιορίζουν σε είσπραξη τελών, διοργάνωση γιορτών και συμμετοχή σε συνέδρια, είναι Δήμοι χωρίς προσανατολισμό. Ο ρόλος των Δήμων που προσεγγίζει το ευρωπαϊκό κεκτημένο της Αυτοδιοίκησης είναι ο ρόλος του οργανωτή και συμμέτοχου στην τοπική οικονομία, ρόλος που απαιτεί δομές διαβούλευσης με την τοπική αγορά, ρύθμισης των λειτουργιών της έτσι ώστε να επαυξάνεται η ευρωστία των επιχειρήσεων, να γίνεται πόλος έλξης επιχειρήσεων, να μεριμνά για την βιωσιμότητα και την διασφάλιση της εργασίας για όλους τους κατοίκους του, να φροντίζει οι υποδομές του να προσελκύουν επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Ο Δήμος που εμποδίζει ή αποκλείει την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας είναι Δήμος αναχρονιστικός και ξεπερασμένος. Η κοινωνική οικονομία, οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, οι συνεταιρισμοί εργαζομένων, οι ενεργειακές κοινότητες, ο λεγόμενος τρίτος τομέας της οικονομίας, αποτελεί τον βασικό μοχλό για την παρέμβαση του Δήμου στην διεύρυνση της απασχόλησης, την συλλογική επιχειρηματικότητα που καλύπτει κοινωνικές ευαίσθητες πτυχές της τοπικής αγοράς, καθιστά οικονομικά και εργασιακά ενεργούς κατοίκους που έως σήμερα βιώνουν το περιθώριο και την ανεργία.

8. Εξωστρέφεια του Δήμου: Καθορισμός βασικών εστιών εξωστρέφειας π.χ. πνευματικό απόθεμα (Τεχνόπολη Ευρίπου- Πανεπιστήμιο), ιστορικό απόθεμα (Ιερό Αυλίδειας Αρτέμιδας,) πολιτιστικό απόθεμα (Σκαλκώτας, Σκαρίμπας, Μυταράς ) φυσικό απόθεμα (φαινόμενο Ευρίπου), παραγωγικό απόθεμα κ.ο.κ.

Η εξωστρέφεια του Δήμου είναι όχημα και για την εξωστρέφεια της Πόλης, την εξωστρέφεια της τοπικής οικονομίας και των πολιτιστικών δημιουργών που ζουν και δημιουργούν σε αυτήν.
Ήδη από το παρελθόν έρχονται γεγονότα και προσωπικότητες στις οποίες η Πόλη μπορεί να επενδύσει για την εξωστρέφειά της. Η πρόσφατη υπόθεση της Τεχνόπολης του Ευρίπου που προώθησε η Δημοτική Αρχή Παγώνη και τώρα αγνοείται είναι μία υπόθεση που πρέπει να ξαναζωντανέψει και να ανανεωθεί. Η σύνδεση του Πανεπιστημίου Αθηνών αλλά και άλλων ΑΕΙ με την Χαλκίδα είναι πλέον εφικτή αρκεί να επιδιωχθεί από τον Δήμο. Στο ιστορικό απόθεμα η Αρχαιολογικός Χώρος της Αυλίδειας Αρτέμιδας είναι εμβληματική αφετηρία εξωστρέφειας. Οι μεγάλοι δημιουργοί, Σκαλκώτας Σκαρίμπας, Μυταράς μπορούν ακόμη να προσφέρουν στην Πόλη και στις επόμενες γενιές και να γίνουν πρεσβευτές της. Το μοναδικό φαινόμενο του Ευρίπου παραμένει δυσανάλογα αξιοποιήσιμο. Τέλος δεν πρέπει να υποτιμάται το παραγωγικό της απόθεμα. Όλα αυτά είναι κρίκοι στην αλυσίδα της εξωστρέφειας.

9. Ψηφιακός Δήμος: Εφαρμογές έξυπνης πόλης (smart cities) διαχείριση ψηφιακού «αναλφαβητισμού», παροχή on line υπηρεσιών.
Τα ψήγματα μίας προσπάθειας για να γίνει πράξη ο σύγχρονος ψηφιακός Δήμος υποτιμήθηκαν και χάθηκαν. Ένας μεγάλος οιωνεί «μητροπολιτικός Δήμος» όπως ο Δήμος Χαλκιδέων δεν μπορεί να πηγαίνει με τον «αραμπά». Οφείλει να είναι αποτελεσματικός, να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, να τις παρέχει με ψηφιακά μέσα, να υλοποιεί εφαρμογές έξυπνης πόλης. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Οφείλει να φροντίσει την εξάλειψη του ψηφιακού αναλφαβητισμού, ιδίως στις κοινωνικές ομάδες που λόγω ηλικίας ή παιδείας υστερούν, να φροντίσει για να εκμηδενιστεί στο ψηφιακό χάσμα στην τοπική του κοινωνία.

10. Δήμος αξιοβίωτος και δημιουργικός για τους νέους.

Οι νέοι πολίτες, η νέα γενιά, το δέσιμό τους με την Πόλη, η προσμονή να επιστρέψουν, να ζήσουν και να δημιουργήσουν σε αυτήν είναι ο καθρέπτης για το μέλλον της. Αν δεν νιώθουν έτσι οι νέοι η Πόλη δεν έχει προοπτική. Κανένα Σχέδιο Αλλαγής δεν θα πετύχει εάν δεν απαντά σε αυτή την προσδοκία και κυρίως εάν δεν έχει τους νέους πολίτες συμμέτοχους και πρωταγωνιστές.

Κορυφαία αφετηρία είναι η Παιδεία και οι βέλτιστες δομές σχολικής στέγης τόσο στα γενικά όσο και στα ειδικά σχολεία που πρέπει να εξασφαλίζει και να διατηρεί με επιμονή ο Δήμος. Η μέριμνα για τις οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά και τις μονογονεϊκές οικογένειες της πόλης με την εξασφάλιση κοινωνικών δομών μαθησιακής στήριξης για τα παιδιά τους είναι επίσης πτυχή της κοινωνικής φροντίδας.
Ο Δήμος οφείλει να ανοίγει δρόμους για την ένταξη των νέων στην εργασία, την ενθάρρυνση των νεανικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, την εξασφάλιση κοινωνικής κατοικίας για τις νέες οικογένειες, την προώθηση της πολιτιστικής δημιουργίας των νέων πολιτών.

11. Τοπική Συμμετοχική Δημοκρατία: Συμμετοχή των κινημάτων και των πολιτών στην διαμόρφωση των πολιτικών που αφορούν την πόλη. Συμμετοχική δημοκρατία στις γειτονιές, συμμετοχικός προϋπολογισμός, χάρτες δικαιωμάτων των πολιτών στην καθημερινή ζωή κ.ο.κ. Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου.

Εμείς, οι δημοκράτες και σοσιαλιστές, οφείλουμε να ξαναπάρουμε, σοβαρότερα αυτή την φορά, το νήμα των δημοκρατικών αλλαγών στην λειτουργία του Δήμου και την ζωή της Πόλης. Προωθούμε με σχέδιο και επιμονή την συμμετοχή όλων των πολιτών στη διαμόρφωση των δημοτικών πολιτικών. Ξαναφέρνουμε την συμμετοχική δημοκρατία στις γειτονιές του Δήμου, καταγράφουμε τα δικαιώματα των πολιτών στην καθημερινή ζωή μέσα στην Πόλη με ένα πολλαπλό Χάρτη Δικαιωμάτων των Πολιτών, προωθούμε τον Συμμετοχικό Προϋπολογισμό, την διαρκή διαβούλευση, με τους πολίτες και τα τοπικά κινήματα των οποίων ενθαρρύνουμε την οργάνωση και δράση. Όραμα μας ο Δήμος Χαλκιδέων να γίνει πρότυπο Δήμου των πολιτών, πρότυπο δημοκρατικής συμμετοχής.
Αυτός ο συμμετοχικός Δήμος δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό των υπηρεσιών του. Οι εργαζόμενοι, με διαρκή κατάρτιση και επιμόρφωση, με πλατιά αναγνώριση των δικαιωμάτων τους, με συμμετοχή στην λήψη των αποφάσεων είναι ο κινητήριος μοχλός του Συμμετοχικού Δήμου.

12. Οργανωτική ανασυγκρότηση και συνεχής κατάρτιση του προσωπικού του Δήμου για την διαχείριση της Αλλαγής

Ο Δήμος για τον οποίο αγωνιζόμαστε να κάνουμε πράξη, προϋποθέτει Σχέδιο Αλλαγής και για την διαχείριση αυτής της Αλλαγής είναι αναγκαία η οργανωτική του ανασυγκρότηση. Η αξιοκρατία, η διαρκής κατάρτιση για την προσαρμογή σε νέες σύγχρονες μεθόδους διοίκησης αλλά και επιμόρφωσης σε νέα πεδία δημοτικών πολιτικών, όπως οι πολιτικές κοινωνικής συνοχής, οι πολιτικές εξωστρέφειας και παρέμβασης στην τοπική οικονομία, οι πολιτικές της πράσινης και ψηφιακής πόλης, είναι κλειδί για την Αλλαγή.
Οι εργαζόμενοι είναι οι συντελεστές της Αλλαγής και σε αυτούς οφείλει ο Δήμος να επενδύει.

Οι προτάσεις μας αποτελούν το πλαίσιο διαβούλευσης με τα μέλη της Δημοτικής Οργάνωσης ΠΑΣΟΚ του Δήμου Χαλκιδέων και καλούμε όλα τα μέλη και κυρίως όσους συμμετέχουν ενεργά στην Αυτοδιοίκηση να αγωνιστούν για την επικράτηση και την υλοποίηση αυτών των πολιτικών, να αγωνιστούν για την αλλαγή στον Δήμο Χαλκιδέων.

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr