Κατόπιν ανακοίνωσης του Υπουργείου Πολιτισμού-Γραφείο Γενικού Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού, από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020, στις Δομές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης του ΔΟΑΠΠΕΧ, που περιλαμβάνουν το Δημοτικό Ωδείο «Ν. Σκαλκώτα» και τη Δημοτική Σχολή Χορού, θα επιτρέπεται η λειτουργία και των λοιπών εκπαιδευτικών δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης για τους σπουδαστές κάτω των έντεκα (11) ετών καθώς η διδασκαλία φωνητικής και η χρήση Κρουστών οργάνων, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις παρακάτω οδηγίες.

Ήδη ο ΔΟΑΠΠΕΧ έχει μεριμνήσει για την απολύμανση των χώρων τη διανομή όλων των απαραίτητων υλικών υγιεινής και προστασίας (μάσκες, γάντια, ψεκαστήρια κλπ), καθώς η λειτουργία τους θα γίνει σύμφωνα με τα ειδικά Υγειονομικά Πρωτόκολλα και τις οδηγίες του Υπουργείου για την ασφαλή επαναλειτουργία τους, που εισάγουν νέους κανόνες και νέες συνθήκες εκπαίδευσης, τις οποίες όλοι και όλες πρέπει να προσαρμοστούν και να εφαρμόσουν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
α) Δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης
• Στις αίθουσες διδασκαλίας και στους υπόλοιπους κλειστούς χώρους των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης πρέπει να τηρείται ελάχιστη απόσταση 2 μέτρων μεταξύ των ατόμων. Το ίδιο ισχύει και για τους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων υπηρεσιών
• Το όριο αυτό καθορίζει και τον ανώτατο αριθμό ατόμων ανά αίθουσα διδασκαλίας. Σε περίπτωση που ο χώρος δεν επαρκεί για το σύνολο των σπουδαστών θα πρέπει να δημιουργηθούν υποτμήματα.
• Στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων υπηρεσιών θα πρέπει να τηρείται ελάχιστη
απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των εργαζομένων.
• Οι κλειστοί χώροι θα πρέπει να αερίζονται καλά. Ως προς τον κλιματισμό επιτρέπονται μόνο τα κλιματιστικά ανοικτού κυκλώματος.
• Στους κλειστούς χώρους θα γίνονται απολυμάνσεις με διάλυμα χλωρίνης 10:1, δηλαδή 9 μέρη νερό και 1 μέρος χλωρίνης, πριν και μετά από κάθε μάθημα/πρόβα. Αυτό ισχύει και για τους χώρους υγιεινής. Για επιφάνειες που είναι πιθανό να καταστραφούν από τη χρήση υποχλωριώδους νατρίου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αιθανόλη συγκέντρωσης 70%. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε επιφάνειες που αγγίζονται συχνά όπως πόμολα, διακόπτες, κουπαστές κ.ο.κ.
• Ειδική μέριμνα υπάρχει για την μπάρα μπαλέτου και την τακτική απολύμανσή της.
• Επιβάλλεται ενδελεχής και συχνός καθαρισμός και απολύμανση όλων των μουσικών οργάνων. Μουσικά όργανα με πλήκτρα πρέπει να απολυμαίνονται με διάλυμα λευκού ξυδιού (3 μέρη νερού και ένα μέρος λευκού ξυδιού) εφαρμόζοντας τις γενικές οδηγίες καθαρισμού του οργάνου, δηλαδή χρησιμοποίηση μαλακού υφάσματος (π.χ. φανέλα ή δέρμα chamois). Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή χειροπετσετών. Το ύφασμα πρέπει να είναι ελαφρά υγραμένο και τα πλήκτρα να σκουπίζονται πάντα προς μια κατεύθυνση, από την εσωτερική μεριά του οργάνου προς την εξωτερική.
• Στους χώρους υπάρχει αντισηπτικό αλκοολούχου διαλύματος (70%).

• Στους χώρους υγιεινής των μαθημάτων/προβών εφαρμόζονται κανόνες υγιεινής οι οποίοι περιλαμβάνουν:
1. Καλό αερισμό
2. Κλειστό καπάκι λεκάνης πριν χρησιμοποιηθεί το καζανάκι
3. Τρεχούμενο νερό και εφοδιασμός με σαπούνι, χάρτινες χειροπετσέτες, ποδοκίνητο
δοχείο απορριμμάτων
4. Να μην χρησιμοποιείται μηχάνημα για στέγνωμα των χεριών
5. Ουρά με αποστάσεις 1,5 μέτρου
6. Σύσταση για χρήση μη ιατρικής μάσκας
7. Σε περίπτωση που νιπτήρες έχουν να χρησιμοποιηθούν πολύ καιρό συστήνεται να
τρέξει ζεστό νερό για 5 λεπτά πριν από την πρώτη χρήση.

• Θα υπολογιστεί επαρκής χώρος στα αποδυτήρια, και αλλαγές ρούχων να γίνονται
μόνο όποτε είναι απολύτως αναγκαίο. Σε περίπτωση που ο χώρος δεν επαρκεί για όλους θα πρέπει είτε να χρησιμοποιείται εκ περιτροπής ή να χρησιμοποιηθούν άλλοι διαθέσιμοι χώροι ως επιπλέον αποδυτήρια. Τα προσωπικά είδη θα πρέπει να φυλάσσονται κλεισμένα.
• Ο χώρος διαλείμματος θα πρέπει να έχει επαρκή χώρο ώστε να τηρείται το όριο απόστασης. Επιπλέον, οι καρέκλες και τα τραπέζια θα πρέπει να απολυμαίνονται πριν κάθε χρήση.

β) Διεξαγωγή μαθημάτων

• Σε αυτή τη φάση δεν επιτρέπεται ακόμα η διδασκαλία και η χρήση πνευστών οργάνων.
• Επιτρέπεται η φωνητική διδασκαλία και η χρήση κρουστών οργάνων, υπό την προϋπόθεση ότι η διδασκαλία λαμβάνει χώρα ατομικά και γίνεται υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής προστατευτικής μάσκας από τον δάσκαλο ή και προαιρετική χρήση κατασκευής plexiglass.
• Ως προς τον χορό σε αυτή τη φάση, στο πλαίσιο του ομαδικού μαθήματος, επιτρέπεται μόνο η ατομική άσκηση και προπόνηση. Γενικά δεν επιτρέπεται η σωματική επαφή μεταξύ σπουδαστών ή μεταξύ διδάσκοντος και σπουδαστή.
• Για όλα τα άλλα μαθήματα ισχύουν οι αποστάσεις που προαναφέρονται.
• Θα γίνει σχεδιασμός της λειτουργίας των δομών, των μαθημάτων και του προγράμματος έτσι ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός σε κοινόχρηστους χώρους.

γ) Ασφάλεια εργαζομένων και σπουδαστών
• Παραμονή στο σπίτι σε περίπτωση ασθένειας ή υποψίας αυτής .
• Αποφυγή αγγίγματος σε σημεία του προσώπου (μάτια, μύτη, στόμα).
• Πλύσιμο χεριών με σαπούνι και νερό ή σε καθαρά χέρια χρήση αντισηπτικού αλκοολούχου
διαλύματος (70%) πριν το φαγητό ή το ποτό, μετά την επαφή με κοινόχρηστα αντικείμενα, μετά τη χρήση του μπάνιου και πριν την αποχώρηση από την δομή.
• Αφαίρεση κοσμημάτων στο πλύσιμο των χεριών.
• Συστήνεται η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας ή προσωπίδας.
• Για την ευκολότερη ιχνηλάτηση θα υπάρχει καταγραφή εισερχομένων-εξερχομένων σε μαθήματα/πρόβες και η ύπαρξη τυχόν συμπτωμάτων.
• Δεν συστήνεται θερμομέτρηση καθώς δεν αποδίδει ως μέσο ελέγχου της διασποράς.
• Οι χρησιμοποιημένες υφασμάτινες μη ιατρικές μάσκες θα πρέπει να τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες, να πλένονται στους 60ο βαθμούς και να σιδερώνονται.
• Καλό θα είναι οι συνοδοί κατά την η προσέλευση και αποχώρηση των παιδιών, να συνοδεύονται μέχρι στην είσοδο και όχι εντός του Ωδείου.

Τα παραπάνω μέτρα είναι ενδεικτικά, δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις πιθανές περιπτώσεις και εφαρμόζονται παράλληλα με τα ευρύτερα μέτρα τα οποία ισχύουν. Για το λόγο αυτό όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να επιδεικνύουν την απαραίτητη ατομική ευθύνη, προστατεύοντας τον εαυτό τους και τα άλλα άτομα. Ειδικά οι διοικήσεις των δομών και οι διαχειριστές των χώρων θα πρέπει να μεριμνούν για την προστασία των εργαζομένων και σπουδαστών και να προβούν κατά την κρίση τους και στην λήψη επιπλέον μέτρων που συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες ενός χώρου ή ενός μαθήματος απαιτούν.

Πηγή: eviaportal.gr