Σύμφωνα με οδηγία του Υπουργείου Παιδείας το πρόγραμμα στις σχολικές μονάδες των περιοχών, πολύ αυξημένου κινδύνου, στο οποίο εντάχθηκε ο Δήμος Χαλκιδέων, θα υλοποιείται από την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021, σύμφωνα με το καθημερινό πρωινό Ωρολόγιο Πρόγραμμα δηλαδή το Πρόγραμμα που ισχύει και στη δια ζώσης πρωινή διδασκαλία.

Πηγή: eviaportal.gr