Τα τελευταία χρόνια ένα θέμα που ταλανίζει τη μαθητική και γονεακή κοινότητα του 19ου δημοτικού σχολείου είναι η ήπια μετάβαση των μαθητών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Η ιδιαιτερότητα του σχολείου μας να περιλαμβάνεται στα ελάχιστα σχολεία που οι μαθητές κατανέμονται σε δυο γυμνάσια δημιουργεί πολλές φορές προβλήματα και διχαστικά διλήμματα.

H τελευταία απόφαση της Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης(ΔΔΕ) η οποία ανακοινώθηκε 10 μέρες πριν το κλείσιμο των σχολείων, τοποθετεί οδούς και περιοχές ως κριτήριο κατανομής απολυτηρίων στα δύο κοντινότερα Γυμνάσια 1ο και 5ο.

Το 19ο Δημοτικό Σχολείο διαχρονικά και σταθερά τροφοδοτεί το 5ο Γυμνάσιο με μαθητές/τριες οι οποίοι αποτελούν μέρους του αστικού του σκελετού άρα οποιαδήποτε μεταβολή βλαπτική στο 5ο Γυμνάσιο επηρεάζει και τα παιδιά / γονείς του σχολείου μας.

Με ανακοίνωση του Συλλόγου Διδασκόντων του 5ου Γυμνασίου 12/6/2020 που μας κοινοποιήθηκε εκφράζονται μια σειρά ενστάσεις και προβληματισμοί, τις οποίες ως Σύλλογος γονέων οφείλουμε να τις λάβουμε υπόψη μας.

Σύμφωνα με αυτή λοιπόν:
•Η τελευταία απόφαση της ΔΔΕ, αλλοιώνει δυσχερώς τόσο τη φυσιογνωμία όσο και τα χαρακτηριστικά της μαθητικής κοινότητας του 5ου Γυμνασίου.

•Με τη μείωση του αριθμού των μαθητών/τριών που προέρχονται από τον αστικό ιστό, ελάχιστα παιδιά από την Α΄ γυμνασίου του 5ου Γυμνασίου και σε βάθος χρόνου, θα είναι κάτοικοι της γειτονιάς μας.

Το συγκεκριμένο ζήτημα το θεωρούμε άκρως σημαντικό για τη μετάβαση του παιδιού από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Όπως καλά γνωρίζουμε μια άστοχη μετάβαση μπορεί να επηρεάσει και εν τέλει να καθορίσει, για πάντα, τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του παιδιού.

Πιστεύουμε ότι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευβοίας αντιλαμβάνεται στο έπακρο την βασική αρχή του χωροταξικού σχεδιασμού παιδιά από την ίδια γειτονιά και σε συνδυασμό με τη καθοριστική σχέση της ομαλής μετάβασης των μαθητών/τριών στο Γυμνάσιο θα πράξει τα δέοντα.

Πηγή: eviaportal.gr