Επιστολή προς τους Υπουργούς Παιδείας, Ανάπτυξης και Εργασίας απεστάλη από αντιπροσωπευτικά κέντρα ξένων γλωσσών πανελλαδικά με θέμα την βιωσιμότητα του συγκεκριμένου κλάδου που πλήττεται σημαντικά, γεγονός που επηρεάζει όλους όσους εμπλέκονται, ελεύθερους επαγγελματίες, καθηγητές, γονείς, μαθητές, και πρέπει να γίνουν άμεσα ενέργειες για την εξυγείανση του.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

Αξιότιμε/η κύριε/κυρία,

Ως ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών θα θέλαμε να κοινοποιήσουμε τη συγκεκριμένη επιστολή επειδή θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη να εκθέσουμε τα ιδιαίτερα σοβαρά ζητήματα, τα οποία απειλούν άμεσα τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του κλάδου μας και δυσχεραίνουν αδιάλειπτα τη διαρκή προσπάθειά μας να παρέχουμε υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Με λύπη μας θα θέλαμε να τονίσουμε πως μέχρι σήμερα οι όποιες προσπάθειες διατήρησης και αναβάθμισης των υπηρεσιών του χώρου μας στηρίζονται αποκλειστικά στις προσωπικές μας πρωτοβουλίες, καθώς η απουσία της πολιτείας είναι κάτι παραπάνω από εκκωφαντική και η κατάσταση απέχει πολύ από το να χαρακτηρισθεί ιδανική, προκειμένου να μπορούμε να επιτελούμε απρόσκοπτα το λειτούργημα μας και να ανταπεξέλθουμε στις παράνομες πρακτικές ανταγωνισμού που βιώνουμε καθημερινά.

Τα ζητήματα που επιθυμούμε να σας θέσουμε είναι τα εξής:

 • Παράνομα κέντρα ξένων γλωσσών, τα οποία δεν ελέγχονται ως προς την καταλληλότητα τους ως χώροι διδασκαλίας. Παράλληλα, παράνομα οικοδιδασκαλεία χωρίς άδεια, με μεγάλο αριθμό μαθητών ταυτόχρονα λειτουργούν σε όλη τη χώρα, θέτοντας εν αμφιβόλω το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ασφάλεια των μαθητών και των διδασκόντων. Στο πλαίσιο των γενικότερων παράνομων πρακτικών λειτουργίας των εν λόγω κέντρων, απασχολούνται συχνά καθηγητές με ισχνές αμοιβές και χωρίς ασφάλιση.
 • Παράνομα ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών από φοιτητές, δασκάλους και καθηγητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέχρι και από τέως κατοίκους εξωτερικού, οι οποίοι δεν έχουν καμία πρότερη σχετική εκπαίδευση ή κατάρτιση και δεν δίνουν απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Τα παράνομα αυτά μαθήματα διαφημίζονται ανεξέλεγκτα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε ιστοσελίδες με αγγελίες και στον έντυπο τύπο χωρίς καμία παρέμβαση από το κράτος.
 • Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που εγκρίνονται από το κράτος για μοριοδότηση από τον ΑΣΕΠ και ΔΕΝ πληρούν τις ευρωπαϊκές οδηγίες αναγνώρισης πιστοποιήσεων ξένων γλωσσών (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσών CEFR: δεξιότητες εξέτασης – προφορική, ακουστική, γραπτή έκφραση, γραμματική, λεξιλόγιο). Τα πιστοποιητικά αυτά γίνονται δεκτά από το ελληνικό δημόσιο ενώ αναγνωρίζουν μόνο 2 από τις 4 δεξιότητες που απαιτούνται από το κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά και την αγορά εργασίας εν γένει, αφήνοντας μάλιστα έξω τις δεξιότητες παραγωγής λόγου (γραπτού και προφορικού) που είναι οι πιο βασικές για την απόδειξη γλωσσομάθειας. Το αποτέλεσμα είναι να εξαπατώνται οι πολίτες της χώρας αλλά και να αδικούνται όσοι έχουν σπουδάσει την ξένη γλώσσα ουσιαστικά και σε βάθος.
 • Πιστοποιήσεις ξένων γλωσσών που γίνονται ηλεκτρονικά, και η διεξαγωγή των οποίων γίνεται χωρίς κανέναν έλεγχο, με αποτέλεσμα (με βάση πληροφορίες από τους ίδιους τους υποψηφίους) να μην δίνει την εξέταση ο υποψήφιος, αλλά κάποιος άλλος στην θέση του, για να λάβει την πιστοποίηση και την μοριοδότηση. Ως εκ τούτου, εξαπατώνται και πάλι οι πολίτες της χώρας και να αδικούνται σε προσλήψεις όσοι έχουν σπουδάσει την ξένη γλώσσα ουσιαστικά και σε βάθος καθώς εξισώνονται με υποψηφίους χωρίς προσόντα.
 • Έλλειψη επικοινωνίας και αμεσότητας από τον ΕΟΠΠΕΠ αναφορικά με σοβαρά αιτήματα των κέντρων ξένων γλωσσών, τις κτιριακές άδειες και τους ελέγχους σε μη αδειοδοτημένα και παράνομα κέντρα. Ανούσια ανά διετία απαίτηση αίτησης επικαιροποίησης της άδειας λειτουργίας από τα νόμιμα κέντρα ξένων γλωσσών η οποία δυσχεραίνεται λόγω των γραφειοκρατικών μηχανισμών και ακυρώνεται ως προς τον σκοπό της από την απουσία ελεγκτικών μηχανισμών.
 • Μη εναρμόνιση των ημερών λειτουργίας των κέντρων ξένων γλωσσών με αυτές της λειτουργίας των δημοσίων σχολείων, αναφορικά με τις απαιτήσεις lock down λόγω κορονοϊού. Την προηγούμενη σχολική χρονιά τα κέντρα ξένων γλωσσών ήταν τα τελευταία που άνοιξαν ως επαγγελματικός κλάδος, παρόλο που τα νομίμως λειτουργούντα τηρούν ολιγομελή αριθμό μαθητών σε κάθε τμήμα και όλες τις απαιτούμενες συνθήκες υγιεινής. Αποτέλεσμα της απουσίας εναρμόνισης ήταν ο στιγματισμός μας ως προς την καταλληλότητα των χώρων μας και την προσωπική μας υπευθυνότητα να τηρούμε αυστηρά ένα πρωτόκολλο λειτουργίας.

Προτάσεις επίλυσης των χρόνιων προβλημάτων μας:

Οι λύσεις, τις οποίες προτείνουμε με σκοπό τη βελτίωση της εύρυθμης λειτουργίας των επιχειρήσεών μας και την ενίσχυση της παροχής υψηλού επιπέδου γνώσεων είναι οι εξής:

 1. Τη θεσμοθέτηση ενός σαφούς νομικού πλαισίου για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών (ποιος διδάσκει ξένες γλώσσες, με τι είδους κατάρτιση, ποιες δομές, ποιες οι κτιριακές και φορολογικές προϋποθέσεις).
 2. Τη δυνατότητα διδασκαλίας ξένων γλωσσών μόνο από πιστοποιημένους εκπαιδευτές. Προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο διδασκαλίας από ακατάλληλους καθηγητές, ανασφάλιστους και χωρίς σχετική έναρξη στην εφορία, οι οποίοι δεν έχουν πιστοποιηθεί όχι μόνο για την επιστημονική τους κατάρτιση αλλά και για το ποινικό τους μητρώο και την ψυχική τους υγεία θα πρέπει κάθε αγγελία μαθημάτων που αναρτάται να συνοδεύεται από έναν μοναδικό κωδικό, ο οποίος θα συνιστά και τον αριθμό πιστοποίησης του διδάσκοντος. Με τον τρόπο αυτό θα προστατεύονται όχι μόνο οι ίδιοι οι μαθητές αλλά και οι οικογένειές τους από ακατάλληλους καθηγητές οι οποίοι μπορούν να μπαίνουν ελεύθερα στα ελληνικά νοικοκυριά και θα αναβαθμιστεί το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 3. Τη λειτουργία μόνο αδειοδοτημένων κέντρων ξένων γλωσσών. Προκειμένου να καταπολεμηθεί το φαινόμενο λειτουργίας παράνομων κέντρων θα πρέπει στην είσοδο κάθε φροντιστηρίου και σε ορατό σημείο να αναρτάται, όπως στα ιατρεία, ένας αριθμός που θα βεβαιώνει τη νόμιμη λειτουργία και την επόμενη ημερομηνία επανελέγχου της λειτουργίας του κέντρου. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί το ενδεχόμενο λειτουργίας παράνομων κέντρων ξένων γλωσσών και οικοδιδασκαλείων, θα προστατευτούν τα παιδιά από ακατάλληλους καθηγητές και χώρους και θα ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των γονέων προς τα κέντρα ξένων γλωσσών. Η οποιαδήποτε διαφήμιση ενός κέντρου θα επιτρέπεται εφόσον συνοδεύεται από τον αριθμό αδείας του.
 4. Τον έλεγχο των φορέων/ιδρυμάτων που κάνουν μαζικές αιτήσεις για πιστοποιήσεις ξένων γλωσσών (παρατηρείται το φαινόμενο μαζικών αιτήσεων για πιστοποιήσεις από κέντρα που ουδείς γνωρίζει αν έχουν το έννομο δικαίωμα αυτών των πρακτικών).
 5. Τη συμμετοχή των μαθητών στις εξετάσεις γλωσσομάθειας μόνο μέσω νόμιμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και εκπαιδευτικών ιδιαιτέρων μαθημάτων οι οποίοι κατέχουν σχετικό ΚΑΔ στην εφορία (εκτός του δημοσίου σχολείου).
 6. Την ενεργοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού για την πάταξη πρακτικών που αφορούν σε παράνομες κτιριακές εγκαταστάσεις που δεν παρέχουν ασφάλεια στους μαθητές.
 7. Την ενεργοποίηση της υπηρεσίας δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος για τον έλεγχο και την επιβολή ποινών σε όσους διαφημίζονται παράνομα.
 8. Τη δημιουργία ενός νέου φορολογικού πλαισίου που θα ενθαρρύνει τον πελάτη να ζητά αποδείξεις και θα διευκολύνει τον επαγγελματία στην έκδοση τους με βάση το αφορολόγητο για τους επαγγελματίες.
 9. Την απλούστευση της επικαιροποίησης αδειών λειτουργίας και την επιμήκυνση της διάρκειάς τους.
 10. Τον έλεγχο των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας με βάση τις Ευρωπαϊκές οδηγίες.
 11. Την εναρμόνιση της λειτουργίας των κέντρων ξένων γλωσσών με αυτή των δημόσιων σχολείων στην περίπτωση διακοπής και επανέναρξης μαθημάτων λόγω COVID εφόσον τεθεί ξανά τέτοιο ζήτημα.

Να σημειωθεί πως σε περίπτωση που δεν αντιμετωπιστούν τα ανωτέρω ζητήματα διαφαίνεται άμεσα αδυναμία οικονομικής επιβίωσης από όποιον ιδιοκτήτη κέντρου ξένων γλωσσών τηρεί απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες λειτουργίας της επιχείρησής του.

Αναμένουμε την απάντησή σας στις προτάσεις μας και ζητούμε τη συνεργασία σας ώστε να συμβάλλει η Πολιτεία στην άμεση και επιτακτική ανάγκη να εκλείψει η σωρεία παράνομων πρακτικών από επιτήδειους που εκμεταλλεύονται τα κενά του νόμου και την έλλειψη κρατικού ελέγχου προκειμένου να κερδοφορούν παράνομα εις βάρος των μαθητών, των οικογενειών τους και των επαγγελματιών του κλάδου παρέχοντας κακές υπηρεσίες τόσο στους μαθητές όσο και σε ολόκληρη την κοινωνία. Ζητούμε να καταστεί περισσότερο λειτουργική και αποτελεσματική η συνεργασία του κρατικού μηχανισμού με τα νόμιμα κέντρα ξένων γλωσσών που είναι τα μοναδικά τα οποία δύνανται να παρέχουν σε υψηλό επίπεδο υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

Ευχαριστούμε πολύ και αναμένουμε τις ενέργειες σας.

Με εκτίμηση,
Ιδιοκτήτες κέντρων ξένων γλωσσών ανά την ελληνική επικράτεια:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΑΓΟΥ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΑΒΔΑΡΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΥ
ΜΑΙΡΗ ΒΑΒΛΕΚΑ
ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΑΥΡΙΔΟΥ
ΜΠΕΤΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ
ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΚΑΤΡΑ
ΕΛΕΝΗ ΣΟΦΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΗ Π. ΚΟΡΔΑΤΟΥ
ΑΘΗΝΑ ΤΣΑΚΑΛΗ
ΜΠΕΤΥ ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΡΗ ΠΡΟΚΟΠΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΕΡΑΤΣΑ
ΑΝΝΑ ΜΟΥΡΤΙΚΑ

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr