Δεν θα συμμετέχει στο σημερινό συμβούλιο η παράταξη της δημοτικής αρχής , στην συνεδρίαση που προκαλούν οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης για ένα θέμα που είναι ανύπαρκτο και αφορά στον ορισμό οικισμού Μαχαλά Ζαράκων ως παραδοσιακού οικισμού καθώς η εκπρόσωπος της μελετητικής ομάδας κ. Γεωργούλα Αικατερίνη, έστειλε σημείωμα με το οποίο ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει πρόβλημα να προχωρήσει ο Δήμος στην έγκριση της μελέτης , ενώ παράλληλα θα χρειαστεί και νεα συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου προκειμένου να ετοιμαστεί εισήγηση για ανάρτηση της πολεοδομικής μελέτης Παραλίας Ζαράκων

Σε επιστολή του προς τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου ο Δήμαρχος Κύμης Αλιβερίου Θανάσης Μπουραντάς αναφέρει τα εξής:

Συνάδελφοι

Οι επικεφαλής των τριών παρατάξεων, συμφώνησαν ακόμα μια φορά, σαν ενιαία παράταξη, να ζητήσουν την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα ουσιαστικά ανύπαρκτο.
Ενημερώσαμε σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ότι η Σύμβαση για τους οικισμούς της παραλίας και του Μαχαλά Ζαράκων, στο άρθρο 1 προβλέπει:
«…. Ο εργοδότης αναθέτει στον ανάδοχο και αυτός αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης ‘’ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΖΑΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΑΚΩΝ, του ΔΗΜΟΥ ΔΥΣΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ’’ (δηλ. ο ΜΑΧΑΛΑΣ) με τους όρους των συμβατικών τευχών που αποδέχεται ανεπιφύλακτα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 της οικείας προκήρυξης …»

Η μελετητική ομάδα, όπως μας ενημέρωσε η εκπρόσωπός της, έχει προχωρήσει σε εργασίες πέρα από το συμφωνητικό. Η μελέτη για την κήρυξη του Μαχαλά είναι πέρα από την Σύμβαση που υπάρχει.

Σας ενημερώνουμε επομένως, ότι η εκπρόσωπος της μελετητικής ομάδας κ. Γεωργούλα Αικατερίνη, μας έστειλε σημείωμα με το οποίο ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει πρόβλημα να προχωρήσουμε στην έγκριση της μελέτης για την κήρυξη του Μαχαλά ως παραδοσιακού οικισμού γιατί αυτό είναι το θέμα που μας ενδιαφέρει και όχι διάφορα άλλα.

Παράλληλα, στην ίδια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να αποφασίσει το Συμβούλιο για την ανάρτηση της Πολεοδομικής μελέτης της παραλίας Ζαράκων, να ενημερωθούν οι ιδιοκτήτες για τυχόν ενστάσεις κλπ.

Επομένως οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μας δεν έχουν λόγο να συμμετέχουν σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχει προκληθεί, αφού θα πρέπει να οριστεί άλλη συνεδρίαση, για την οποία θα πρέπει να ετοιμαστεί εισήγηση και για την ανάρτηση της Πολεοδομικής μελέτης της Παραλίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr