Το Λιμεναρχείο Αιδηψού ενημερώνει ότι την Παρασκευή 2 Ιουλίου και από ώρα
08:00 έως 14:00, το Σάββατο 3 Ιουλίου από ώρα 11:00 έως 18:00 και Κυριακή 4 Ιουλίου 2021
και από ώρα 08:00 έως 14:00 θα υφίσταται απαγόρευση της κυκλοφορίας – διέλευσης – αγκυροβολίας σκαφών, και θαλάσσιων μέσων αναψυχής, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα στη θαλάσσια περιοχή Πευκίου Βορείου Ευβοίας λόγω διεξαγωγής της Κολυμβητικής Διοργάνωσης ανοιχτής θάλασσας OPEN WATER <<Αυθεντικός Μαραθώνιος
Κολύμβησης Αρτεμίσιον 480 π.Χ.>> η οποία θα διεξαχθεί στη θαλάσσια περιοχή Πευκίου Β.
Ευβοίας ως κάτωθι :

Α) Παρασκευή 02/07/2021 από ώρα 08:15 έως 14:00
Αγώνες Open water swim 14km Open water swim
φ=39ο
07,441΄ Β λ=23ο
13,452΄ Α
Φ1=39ο
00,693΄Β λ1=23ο
12,340΄ Α

Β) Σάββατο 03/07/2021 από ώρα 11:00 έως 18:00
Αγώνες Open water swim 5 km, Open water swim 3 km και Open water swim 1,5km
φ=39ο
00,693΄Β Λ=23ο
12,340΄ Α
φ1=39ο
00,468΄Β Λ1=23ο
12,333΄ Α
Φ2=39ο
00,573΄Β Λ2=23ο
12,584΄ Α
Φ3=39ο
00,757΄ Β Λ3=23ο
12,645΄ Α

Β) Κυριακή 04/07/2021 από ώρα 08:00 έως 14:00
Αγώνες Open water swim Μαραθώνιος Κολύμβησης 10 km και Open water swim 800km (kids
swim)
φ=39ο
05,969΄ Β λ=23ο
12,515΄ Α
Φ1=39ο
00,693΄Β λ1=23ο
12,340΄ Α
φ2=39ο
00,757΄ Β λ2=23ο
12,645΄ Α

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr