Σε εφαρμογή νέων οδηγιών του Αυτοτελούς Τμήματος Προτύπων και Πειραματικών σχολείων περί ανάρτησης των αιτήσεων, την Τετάρτη 6 Απριλίου στις 12:00, αναρτάται ο προσωρινός πίνακας αιτήσεων των υποψηφίων για την εισαγωγή στην Α τάξη του 5ου Πρότυπου Γυμνασίου και της Α’ τάξης του 1ου Πρότυπου ΓΕΛ Χαλκίδας, με στήλες: κωδικό αίτησης, εξαψήφιο αριθμό μαθητή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στο γυμνάσιο ο αριθμός των αιτήσεων ανέρχεται στους 241 υποψήφιους και στο Λύκειο στους 150.

Αποτελέσματα προσωρινών πινάκων υποψηφίων 5ου Πρότυπου γυμνασίου Χαλκίδας

Αποτελέσματα προσωρινών πινάκων υποψηφίων 1ου Πρότυπου Λυκείου Χαλκίδας

Οι αιτούντες γονείς πρέπει να εκτυπώσουν την αίτηση τους από την ιστοσελίδα των αιτήσεων και να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία.

Μέχρι την Παρασκευή 8/4/2022 μπορούν να στείλουν υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr για διόρθωση πιθανών λαθών στη σχολική μονάδα ή ανάκλησης της αίτησής τους

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr