Αρχική Οικονομία Αλλαγή ημερομηνίας λήξης μαθημάτων για τα Λύκεια ενόψει εκλογών

Αλλαγή ημερομηνίας λήξης μαθημάτων για τα Λύκεια ενόψει εκλογών

85
0

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρηκευμάτων αποφασίζει και ανακοινώνει: Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/ 21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005), ως προς το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α’, σχετικά με το χρονικό διάστημα λήξης των μαθημάτων, και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:

Τα μαθήματα λήγουν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου. Η λήξη των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου, του Επαγγελματικού Λυκείου, του Ειδικού Γυμνασίου, του Ειδικού Λυκείου και του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μέχρι την 30ή Απριλίου.» Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/ 21-5-2019 (Β’ 2005) υπουργική απόφαση.

Ακολουθείστε μας στο Google News

Μοιραστείτε το

Go to Top

Πηγή: eviaportal.gr