Κατά την πρόσφατη συνάντηση του βουλευτή Εύβοιας Θ. Ζεμπίλη με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κ. Καραμανλή και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών κ. Γ. Καραγιάννη, μεταξύ άλλων, συζητήθηκε το ζήτημα της έγκαιρης καταβολής αποζημιώσεων στους πληγέντες, καθώς και η πορεία της αποκατάστασης των δημόσιων υποδομών και συγκεκριμένα των γεφυρών Βασιλικού, Φύλλων και Αφρατίου, που υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες του Αυγούστου.

Όπως επισήμανε ο βουλευτής, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για την επίσπευση των τεχνικών έργων στις τρεις γέφυρες, με σκοπό την κατά το δυνατόν ταχύτερη και ασφαλή αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον κ. Καραμανλή, διότι το συγκεκριμένο έργο χαρακτηρίστηκε άμεσα ως ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ και εγκρίθηκε η ένταξή του στον προγραμματικό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, ως αναθέτουσα αρχή, προχώρησε στην ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο : «Επείγουσες μελέτες άρσης επιπτώσεων από τις πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020 στην νήσο Εύβοια και ειδικότερα τη γέφυρα Βασιλικού, επί της Εθνικής οδού 44, τη γέφυρα στον οικισμό Φύλλα και τη γέφυρα στον οικισμό Αφράτι».

Σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών οι μελέτες αυτές, ανά γέφυρα, θα περιλαμβάνουν: τοπογραφικές μελέτες τοπογραφικές αποτυπώσεις, συγκοινωνιακές μελέτες προμελέτες οδοποιίας και κόμβων, στατικές μελέτες προμελέτη νέου τεχνικού και τοίχων αντιστήριξης, υδραυλικές μελέτες προμελέτη ρέματος, προμελέτη αποχέτευσης– αποστράγγισης ομβρίων, γεωλογικές μελέτες οριστική γεωλογική μελέτη, γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες γεωτρήσεις, εργαστηριακές δοκιμές, έκθεση προγράμματος και αξιολόγησης, γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης τεχνικού, περιβαλλοντικές μελέτες σύνταξη Φακέλου εξαίρεσης από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, Η/Μ μελέτες προμελέτη Ηλεκτροφωτισμού κόμβων και τεχνικού, ΣΑΥ–ΦΑΥ, Τεύχη δημοπράτησης.

Λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης, η ανάθεση και η εκπόνηση των προαναφερόμενων μελετών γίνεται με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, κατά τα άρθρα 32 και 32Α του Ν4412/2016, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης. Ο προϋπολογισμός των μελετών ανέρχεται σε 1.176.000 ευρώ. Για το ποσό αυτό, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εγκρίθηκε δέσμευση, σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ571 του ΠΔΕ.

Πηγή: eviaportal.gr