Στην Εύβοια, 45 αθλητικά σωματεία κινδυνεύουν να μην ενταχθούν στο ηλεκτρονικό μητρώο και να μην τους χορηγηθεί αθλητική αναγνώριση, κάτι που θα πλήξει σε σημαντικό βαθμό τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, ύστερα μάλιστα και από την απραξία μηνών, ελέω υγειονομικών περιορισμών. Για αυτόν τον λόγο, ο Βουλευτής Ευβοίας, Θανάσης Ζεμπίλης με Ερώτησή του προς την Υπουργό Πολιτισμού, κα Λίνα Μενδώνη ζητάει την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, όπως και την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 168038 Υπ. απόφασης( ΦΕΚ 1593/2021), ώστε να μην υπάρξουν αποκλεισμοί. Συγκεκριμένα, η Ερώτηση του Θανάση Ζεμπίλη έχει ως εξής:

«Κυρία Υπουργέ,

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ανωτέρω ΥΑ, τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση» (εφεξής: «ηλεκτρονικό μητρώο»), στον ιστότοπο «somateia.gga.gov.gr», στην οποία εγγράφονται τα αθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, μετά από την καταχώρηση στοιχείων και τον έλεγχο των καταχωρήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σύμφωνα με την παρούσα και τα παραρτήματά της.

Τα αθλητικά σωματεία που εγγράφηκαν στο ηλεκτρονικό μητρώο σύμφωνα με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/468468/14847/8282/01-09-2020 (Β΄ 3675) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΑΦ/680309/ 20549/11407/2672/02-12-2020 (Β΄ 5357) απόφαση του ιδίου Υφυπουργού, συγκροτούν το ηλεκτρονικό μητρώο του έτους 2020. Τα σωματεία αυτά μεταφέρονται αυτομάτως στο ηλεκτρονικό μητρώο του έτους 2021 με την υποχρέωση της επικαιροποίησης των στοιχείων κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 της παρούσας (άρθρο 2 παρ. 3 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης), ήτοι της επικαιροποίησης των απαιτούμενων στοιχείων στοιχεία έως την 31.8.2021.

Με την εξαίρεση της σύμπραξης δικηγόρου ή δικαστικού αντιπροσώπου συγκροτήθηκε το ηλεκτρονικό μητρώο του έτους 2020, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε πολλά αθλητικά σωματεία να εγγραφούν σε αυτό.

Όμως, με την πρόσφατη υπ’ αριθμ. 16083 ΥΑ (ΦΕΚ β’ 1593/2021) του Υφυπουργού Αθλητισμού τίθεται ως καταληκτική ημερομηνία η 22/11/2019 για την παρουσία δικηγόρου.

Το γεγονός όμως αυτό δεν γνώριζαν ούτε τα αθλητικά σωματεία, ούτε οι κατά τόπους δικηγορικοί σύλλογοι με αποτέλεσμα πολλά αθλητικά σωματεία να αποκλειστούν και άλλα να μην μπορούν ούτε καν να εγγραφούν στο ειδικό ηλεκτρονικό μητρώο.

Αντιλαμβάνεστε το πλήγμα που θα δημιουργηθεί ειδικότερα μετά την αναγκαστική απραξία των ερασιτεχνικών σωματείων, λόγω της πανδημίας και της προσπάθειας που καταβάλλουν μετά την πρόσφατη επανέναρξη των δραστηριοτήτων τους. Συγκεκριμένα για τον νομό της Εύβοιας, που εκτός των άλλων έχει πληγεί ανεπανόρθωτα και από μεγάλες φυσικές καταστροφές το πλήγμα θα είναι ακόμα μεγαλύτερο, αφού 45 ομάδες βρίσκονται προ του κινδύνου μη ένταξης στο μητρώο και μη χορήγησης αθλητικής αναγνώρισης.

Επίσης, η δοθείσα παράταση της 31/8/2021 για την επικαιροποίηση των στοιχείων των σωματείων και με το δεδομένο ότι οι καλοκαιρινοί μήνες (ειδικότερα ο μήνας Αύγουστος) δημιουργούν δυσλειτουργίες, κρίνεται χρονικά ανεπαρκής, καθώς υφίσταται και το πρόβλημα της τροποποίησης των καταστατικών τους.

Ερωτάσθε κα Υπουργέ:

  1. Αν προτίθεστε να προβείτε στην τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 168038 ΥΑ (ΦΕΚ Β 1593/2021) που αφορά την διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων των αθλητικών σωματείων για την εγγραφή τους στο ειδικό μητρώο, έτσι ώστε να μην λαμβάνεται υπόψιν το υπ’ αριθμ. 6 πεδίο του Παραρτήματος ΙΙΙ μέχρι την 19/4/2021, ήτοι την προγενέστερη της δημοσίευσης της υπ’ αριθμ. 168038 ΥΑ (ΦΕΚ 1593/Β/20-4-2021)
  2. Αν σκοπεύετε να προχωρήσετε άμεσα στην παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, η οποία λήγει την 31/8/2021 και για πόσο χρονικό διάστημα.»

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr