Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 6Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.209 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο συνοδευτικό αρχείο.

Συγκεκριμένα για την Εύβοια οι 17 νέες θέσεις εργασίας που προκηρύχθηκαν είναι οι εξής:

1 ΘΕΣΗ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
1 ΘΕΣΗ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΜΗΣ
1 ΘΕΣΗ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ – ΚΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
1 ΘΕΣΗ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΜΗΣ
2 ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
2 ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΜΗΣ
2 ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
1 ΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
1 ΘΕΣΗ ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΦΙΑΣ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΜΗΣ
1 ΘΕΣΗ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
1 ΘΕΣΗ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
1 ΘΕΣΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
1 ΘΕΣΗ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ) – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
1 ΘΕΣΗ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
1 ΘΕΣΗ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
1 ΘΕΣΗ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ – ΘΑΛΑΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
1 ΘΕΣΗ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Πηγή: eviaportal.gr